Monitorizare si control curenti de aer
Masurarea si controlul curentilor de aer in spatii
de birouri si tubulatura de HVAC